Урдовиза

Урдовиза

Историята на селището е много древна. Непосредствено до днешното село Китен може да се видят останките от крепостта Урдовиза, разположена на 1,2 км от хотела на едноименния черноморски полуостров. Името Урдовиза идва от далечната бронзова епоха в древна Тракия. То е старо тракийско селище, което намира потвърждение в изобилните находки на антични каменни котви и керамика от края на бронзовата епоха, архаическа, класическа и елинистична амбалажна керамика / главно фрагменти от амфори/ и фрагменти от червенофирнисови римски съдове открити в двата залива около полуострова. Сега тук е запазена крепостната стена, която е преграждала полуострова откъм сушата. В края на XIX век стената на Урдовиза е била много добре запазена.